HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Uvedení do funkcí ve Folklorním sdružení ČR

Oznámení vedení FoS ČR
Dne 1. března 2005 se pan Jiří Pokorný stal osobním tajemníkem předsedy Folklorního sdružení ČR.
K 1. březnu 2005 byl pověřen řízením sekretariátu FoS ČR pan Václav Horčička.

Informace na tel.: 234 621 218 a 395.

Kompletní text zároveň určený pro časopis Folklor č.3/2005
Jednání výboru a společné jednání výboru s revizní komisí a předsedy regionálních folklorních sdružení se uskutečnila ve dnech 11.-12. 2. 2005 v Praze. Vedle informací z významných oblastí práce byli účastníci seznámeni s uzávěrkou hospodaření FoS ČR za rok 2004, které skončilo s mírným ziskem. Kompletní uzávěrka bude zveřejněna ve výroční zprávě FoS ČR za rok 2004. Výbor zhodnotil VIII. národní krojový ples FoS ČR, který se uskutečnil 5. 2. 2005 ve Žďáru nad Sázavou a považuje jej za nejzdařilejší ze všech uplynulých ročníků. Výbor projednal návrhy na ustanovení komise pro novelizaci stanov FoS ČR a na složení redakční rady časopisu Folklor. Byl projednán návrh Františka Synka na oslavy Dne folkloru.
Hosty jednání byli MUDr. Radim Uzel, CSc., předseda Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Jan Havelka, předseda Klubu českých turistů a prezident Evropské turistické asociace. Oba pánové seznámili účastníky s obsahem činnosti svých organizací a navrhli některé možnosti jejich další spolupráce s FoS ČR.
Na příštím jednání výboru ve dnech 15.-16. 4. 2005 v Praze budou projednány směrnice FoS ČR pro poskytování dotací MŠMT ČR v programech letní tábory, krátkodobé akce a soustředění, krojové vybavení souborů a hospodářsko správní výdaje regionů. Směrnice budou zaslány vedoucím souborů, které mají uhrazeny členské příspěvky za rok 2005 a budou zpožděně zveřejněny na adrese www.fos.cz.
Sekretariát se v uplynulém období zabýval zejména přípravou významných akcí roku 2005, přípravou rozpočtu FoS ČR na tento rok, jednáními o příjezdech zahraničních souborů na lidové slavnosti a mezinárodní folklorní festivaly v ČR v roce 2005, inventarizací majetku FoS ČR, rozesíláním členských průkazů a prohlášení FoS ČR a OSA Praha o ošetření autorských práv a dalšími obvyklými činnostmi. Ve dnech 11.-13. 3. 2005 se zúčastnila delegace FoS ČR mezinárodní konference IGF v italském Lorettu. Za FoS ČR v této organizaci byli přijati Zdeněk Pšenica, Zuzana Zemanová a Ladislav Michálek, který byl na konferenci zvolen předsedou revizní komise organizace.
V pondělí 4. dubna 2005 se v Praze uskutečnila jarní porada ředitelů členských lidových slavností a mezinárodních folklorních festivalů FoS ČR.
Dne 1. 3. 2005 byl Jiří Pokorný jmenován osobní tajemníkem předsedy FoS ČR. K témuž dnu byl řízením sekretariátu FoS ČR pověřen Václav Horčička.

Hezké jaro Vám přeje Jiří Pokorný

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 5 názorů)


26.05.2005 v 15:08W

Zajímalo by mne, proč se dosud v této diskusi (a jiných týkajících se administrativy a podobně zásadních věcí FoS nikdo kompetentní nevyjádřil. Opravdu výbor jakoukoli diskusi bojkotuje? Tedy zřejmě ano - svědčí o tom počet vstupů členů předsednictva a výboru do diskuse od založení tohoto fóra v roce 2001 - je téměř (spíš úplně) nulový!!! Škoda. Žeby si snad funkcionáři mysleli, že kdo sem na oficiální stránky FoS v diskusi přispěje, je obyčejný blbeček??? To snad ne!!!


07.03.2005 v 14:38Roman

Funkce a zase funkce. Jen jestli je činnost přiměřená dalším funkcím. Už vím, proč se musí zvedat členské příspěvky.


04.03.2005 v 01:06původně Dekan

Citace z názoru z diskuse ke stanovám z 18.11.2004:

Se čtyřletými stanovami měl být předložen Valné hromadě přinejmenším Organizační řád. Management FoS totiž začíná stále více oplývat nejen úředníky sekretariátu, ale i různými asistenty. Zatím se nic nestalo, ale je otázka, zda právě různí asistenti a poradci nemají na činnost větší vliv, než samotný výbor a členská základna.

A teď OSOBNÍ poradce!? :-((


02.03.2005 v 09:56František Obermayer

Co je zase tohle? Trošičku to připomíná hru "Škatule, škatule, hejbejte se". Není náhodou hlavním posláním FOS uchovávat lidovou kuturu? Z jakých prostředků bude nová funkce financována a co přesně je pracovní náplní tajemníka pana přesedy?
FOS je přece mládežnická organizace s formou občanského sdružení.
Třeba pan předseda potřebuje také bodyguardy a podobné vymoženosti.


02.03.2005 v 09:01Jan Mička

Myslím si, a určitě nebudu sám (ti další to ale na rozdíl ode mě jen šeptají za zády), že tajemníka spíše než pan předseda potřebuje Folklorní sdružení. Naplnil by se tak nejen úkol vzešlý z listopadové Valné hromady FoS, ale především by došly k naplnění Stanovy coby základní dokument sdružení. Přeji panu dr. Pokornému, aby se mu ve funkci dařilo a měl ve své funkci prostor také pro úkoly vyplývající z činnosti sdružení.


DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 02.03.2005 v 00:42 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA