HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Danaj zaujal, potěšil a hlavně dobře slavil

Časopis Folklor 1/2005
V sobotu 23. října jsem měl, spolu s dalšími sedmi stovkami návštěvníků dvou slavnostních koncertů uspořádaných ve Strážnici u příležitosti
45. výročí založení souboru "Danaj", vzácnou příležitost zhlédnout pozoruhodné vystoupení jubilujícího kolektivu.
V čem bylo pozoruhodné? Především skutečností, že tvůrčí kolektiv připravil zcela nový slavnostní program, v němž nebylo místa pro nostalgické vzpomínání na doby "otců zakladatelů" a prvních souborových generací či nespočetných ocenění a titulů, ale v němž se zúročilo nadšení, zaujetí a dovednost současné a velmi mladé souborové generace. Jejich koncertní vystoupení bylo navíc naplněno nápaditostí a proměnlivostí jednotlivých obrazů, jejich neotřelou skladbou i vnitřní výstavbou, a především nápady a schopností vše v početném kolektivu souboru "Danaj" připravit, secvičit a velmi zdařile na scéně uskutečnit.
Za vším hledej člověka. Tím, který scénář programu téměř po celý rok formoval a choreograficky modeloval jednotlivá čísla, tím, který připravil slavnostní koncert a vedl režii, byl zkušený organizátor, tanečník a choreograf Jiří Tománek. Věřím, že mu velmi pomáhali vedoucí souboru Zbyněk Kristoň i primáš "Cimbálové muziky Strážničan" Vítězslav Pálenský spolu s celým tvůrčím týmem.
Slavnostní pořad se jmenoval "Ševcovský vandr". Byl vystavěn jako jednolitý obraz venkovského života s radostmi i strastmi mládí. V prologu, v jehož první polovině účinkující vtáhli diváky do prostředí ruchů a hlasů jarmarečních vyvolávání prodejců a smlouvajících kupujících, se divákům představili hlavní účinkující v krátkém sólovém tanci vtipně umocněném stínohrou druhé tančící dvojice na projekci plátna. Další čtyři části pořadu uměleckými prostředky "sledovaly" čtyři roční období a jejich lidové zvyky. Oddíl "Zima" byl otevřen adventními zvyky a vánočním koledováním, aby jej zakončily veselé fašanky z Uherskobrodska. Následující část "Jaro" zavedla ševce vandrovníka do prostředí Kopanic, kde se poprvé setkal se symbolem smrti, provázející všechny živé na jejich životní pouti. "Léto" přineslo dožínky z Bílovska a "Podzim" nejprve tance a zvyky regrutů z Kyjovska, gradované "druhým" setkáním ševce se Smrtí. Tuto část a tím celý pořad zakončila slavnost strážnické svatby se svatebními tanci a sóly.
Slavnostní premiéra pořadu se souboru "Danaj" vydařila. Program měl výraznou výtvarnou linii umocněnou častými krojovými proměnami účinkujících (Strážnicko, Kopanice, Uherskobrodsko, Uherskohradišťsko, Kyjovsko a opět Strážnicko), pevnou režijní linku vyjádřenou základním motivem vandrujícího ševce provázeného všudypřítomnou Smrtí, bezchybný a strhující hudební doprovod s řadou výrazných sólových vokálních i hudeckých výstupů muzikantů, neutuchající náladu tryskající ze všech aktérů jednotlivých oddílů a převelice spokojené diváctvo.
Slavnostní a velmi přátelskou náladu pak umocnily gratulace vedoucím a členům souboru "Danaj",
které téměř nebraly konce nejen na scéně po skončení pořadu, ale také při následném společenském setkání účinkujících a hostů ve vedlejším přísálí strážnického Kulturního domu.
Blahopřeji souboru "Danaj" nejen k jubileu 45 let, ale především k současnému uměleckému projevu
souborového kolektivu, jenž má před sebou jistě bohatou a dlouhou tvůrčí i prezentační budoucnost
na domácích i zahraničních pódiích. Opravdu ze srdce ji všem členům souboru i muziky přeji.
Ševcovský vandr. Program k 45. výročí založení souboru Danaj. Scénář a režie: J. Tománek. Spolupráce:
Z. Kristoň. Organizační zajištění: Z. Vaverková. Výtvarná spolupráce: P. Kuchařová. Choreografie:
J.Tománek,V.Holubováa kol. Hudební úpravy: V. Pálenský a T. Pánek. Dům kultury Strážničan,
sobota 23. října 2004, 15.30 a 19.30 hodin.

František Synek

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 18.01.2005 v 08:51 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA