HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Pojištění odpovědnosti vedoucího souboru (ředitele festivalu) na rok 2005

Folklorní sdružení ČR nabízí svým členským subjektům možnost pojištění vedoucího folklorního souboru nebo ředitele folklorního festivalu za způsobenou škodu na rok 2005. Tato nabídka byla umožněna uzavřením "Rámcové pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu", uzavřené mezi Českou radou dětí a mládeže a Pojišťovnou Generali ze dne 11.3. 2005. Úplný text uzavřené smlouvy včetně vymezení předmětu pojištění, rozsahu a možných variant je umístěna na www.crdm.cz . Ředitelé členských folklorních festivalů jsou FoS ČR pojištěni bez podání přihlášky za podmínek varianty 2.
Pro vedoucí členských souborů nabízí rámcová smlouva tyto varianty pojištění:

A. Varianta 1 Limit plnění: 700.000,-, Spoluúčast: 5.000,-, Roční pojistné: 60,-
B. Varianta 2 Limit plnění: 1.400.000,-, Spoluúčast: 10.000,-, Roční pojistné: 120,-
C. Varianta 3 Limit plnění: 5.000.000,-, Spoluúčast: 20.000,-, Roční pojistné: 240,-
Pojistné lze sjednat pro vedoucího členského souboru, který má uhrazeny členské příspěvky za rok 2005. Folklorní sdružení ČR uhradí na základě vyplněné přihlášky za každého vedoucího pojistné v částce Kč 60,-. Máte-li zájem o variantu 2, sekretariát FoS ČR sjedná pojištění na základě Vašeho požadavku a doplacení cenového rozdílu ve výši Kč 60,- (celé pojistné činí Kč 120,-). Pokud máte zájem o variantu č. 3, činí doplatek cenového rozdílu Kč 180,-.
Vyplněnou přihlášku zašlete na sekretariát FoS ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 a případný doplatek pojistného ve výši Kč 60,- (Kč 180,-) složenkou nejpozději do 8.4. 2005. Na složence uveďte ve zprávě pro příjemce "pojištění". Vzhledem ke krátkosti termínu je možné zaslat přihlášku e-mailem na adresu foscr@adam.cz .

Jiří Pokorný v.r.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 1 názor)

26.03.2005 v 21:25Vili

Oceňuji praktičnost a užitečnost této informace.


DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 25.03.2005 v 17:38 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA