HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Jánošík - Ondráš: 50 let vojenského uměleckého souboru

časopis Folklor č.2/2005 o knize k výročí
První z těchto nadmíru krásných a podnětných knih je publikace "Jánošík - Ondráš: 50 let vojenského uměleckého souboru" (vydalo Ministerstvo obrany, Praha, září 2004, tisk: Česká unigrafie a.s. Praha, zpracoval autorský kolektiv v čele s H. Maděrovou a Č. Komárkem). Tato výpravná publikace s množstvím kvalitních dokumentárních i ilustračních fotografií celkově seznamuje čtenáře s historií a úspěchy půlstoleté historie brněnského vojenského souboru Jánošík - Ondráš. Publikace formátu A4 vyrobená na kvalitním křídovém papíře je členěna do osmi oddílů, mapujících umělecké proměny souboru. Úvodní pasáže seznámí nejen s tradicemi jména, odvozeného od slovenského hrdiny Juraje Jánošíka a po rozdělení federace navazující na tradice kolektivu pod názvem zbojníka Ondráše z oblasti moravských Beskyd, ale také s počátky činnosti souboru v Olomouci, s dobou jeho stěhování do Brna, rozvojem a vzrůstem uměleckého života, jakož i s velmi úspěšným obdobím činnosti pod novým názvem. Velmi silný dojem z obsahu publikace doplňují zdravice četných známých osobností, bývalých i současných členů i přátel, statistické a historizující přehledy, včetně kompletní členské základny od roku 1954. Velmi bohatě členěná a zajímavě řešená grafická a výtvarná stránka knihy přináší početný soubor kvalitních černobílých i barevných fotografií,účelně se vztahujících k barevně odlišeným a převažujícím textům vzpomínek bývalých i současných členů kolektivu, pamětníků i přátel. V této záplavě informací, poznatků a vyznání, jakož i záběrů z vystoupení či portrétů osobností, se sice trochu ztrácí základní text, nicméně celek působí kompaktně a podává kronikářsky zajímavou bilanci půlstoleté činnosti Jánošíku - Ondráše.
Kniha "Jánošík - Ondráš: 50 let vojenského uměleckého souboru", jejíž milou součástí je také CD disk, je dobrým příkladem vztahu zřizující instituce, bývalé i současné členské
základy k historii a k tradicím uměleckého kolektivu, jenž svým členům přirostl k srdci a veřejnost již půlstoletí obohacuje o výrazné umělecké zážitky, vycházející ze slovenského
a nyní také moravského, českého, slezského i zahraničního folkloru a tradic. Publikace je příkladem toho, jak i pro budoucnost uchovat v tištěné podobě soubor kvalitních dokumentačních materiálů o kulturní, výchovné, umělecké i kvalitní a početné ediční činnosti tohoto folklorního souboru. Blahopřeji autorům, všem členům i pamětníkům Jánošíka - Ondráše k tomuto krásnému dílu. (Fr. Synek).
Zveřejněno 02.04.2005 v 15:04 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA