HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Blahopřání naší "královně" tanečního folkloru k jubileu

Zdeně Jelínkové k životnímu jubileu
Aniž bychom se toho nadáli, oslaví koncem měsíce března své významné životní jubileum paní Zdena Jelínková (nar. 30. března 1920), která pro všechny etnochoreology, etnografy, tanečníky a vedoucí našich folklorních souborů stále platí za největší znalkyni a odbornici v oboru naší taneční folkloristiky. Byť v posledních letech již z důvodů nemoci nedochází mezi své mladší, mladé i nemladší přátele, přesto stále pracuje v týmu nejbližších spolupracovníků a zabývá se vším, co ji po celý život provázelo, obohacovalo a trvale zaměstnávalo.
Čestná členka Folklorního sdružení ČR je pro nás všechny stálým a trvalým zdrojem nápadů, podnětů i rad, kterými nikdy nešetřila a které vždy pohotově rozdávala při školeních, pracovních poradách nebo konzultacích. Její statě v tematických časopisech a odborných publikacích přinášejí dodnes platné závěry, jež jsou odvozené z hluboké znalosti oboru, tryskají z celoživotního bedlivého až niterného sledování předmětu studia a dlouholetého vyvozování poznatků, souvislostí a platných závěrů týkajících se života folkloru a jednotlivých folklorních jevů, obřadů a obyčejů nejen na Moravě, ale také ve Slezsku, v Čechách a na oblíbeném Slovensku
Blahopřejme osudu, že paní Zdenu Jelínkovou na život vybavil předpoklady, pomocí kterých krok po kroku a rok za rokem trpělivě získávala od nejstarších ze starých pamětníků téměř poslední zbytky znalostí a vědomostí o lidové kultuře a především o folkloru. Blahopřejme sami sobě, že to byla právě ona a s ní proměnlivý a početný kolektiv dalších spolupracovníků a kolegů, kteří měli to životní štěstí, že pro nás objevovali nejen v zaprášených archivech, ale především mezi žijícími lidmi v mnoha oblastech České republiky a Slovenska klenoty lidové kultury, kroje, zvyky, obřady, písně, hudbu i tance.
Paní Zdeně Jelínkové u příležitosti jejího životního jubilea poděkujme za celoživotní dílo obrovského rozsahu a nedozírné hodnoty a sobě i našim následovníkům blahopřejme, že ona a její generace odborníků, sběratelů a badatelů dokázali sesbírat, zapsat a tím pro budoucnost zachovat tisíce skvostů, které by v dnešní době jistě již byly nenávratně ztraceny. Jejím přičiněním, její pílí, úsilím a odhodlaností mohly být pramenné sbírky shromážděné sběrateli 19. století ve století 20. ohromně rozšířeny a doplněny o zápisy, zvukové či filmové záběry a o moderní videozáznamy v soubor archiválií a dokumentů, který (snad s výjimkou Slovenska a Maďarska) nemá na světě obdoby.
Za celoživotní dílo patří naší jubilantce Zdeně Jelínkové čestný titul "královny tanečního folkloru" i čestné místo po boku největších osobností české, moravské a slezské folkloristiky. Jménem všech členů Folklorního sdružení ČR blahopřeji paní Zdeně Jelínkové k jejímu významnému a krásnému životnímu a přeji jí mnoho zdraví, spokojenosti a životního optimismu. Za všechny přátele

František Synek

Srdečné blahopřání z Mikulova
Jak člověk stárne, stále častěji se ohlíží do minulosti. Již jako mladá studentka jsem se v roce 1955 setkávala se jménem Zdenka Jelínková. Bylo to při nácvičných a soustředěních pro spartakiádní skladbu "Veselice krojovaných skupin". Tato energická a vitální žena, plná optimismu, sjezdila téměř polovinu Moravy, aby se stovkami krojovaných nacvičila slovácké danaje, valašské točené a další tance, jimiž se stal Strahovský stadion tančící rozkvetlou loukou..
S profesorkou Zdenkou Jelínkovou následovala potom další a další setkání - desítky školení vedoucích dětských i dospělých folklorních souborů, přehlídky vesnických souborů, národní a zemské přehlídky, programové rady, pořady festivalů ve Strážnici, Velké Bystřici, Brněnsko tančí a zpívá... a mnoho jiných. Bylo by to nekonečné vypočítávání. Nesmíme zapomenout sběratelskou a lektorskou činnost, velký projekt o lidových tancích, spolupráci s desítkami moravských folklorních souborů. Za ta léta společné práce si mně Zdenka získala svými zkušenostmi, znalostmi, svou hlubokou láskou k lidovému tanci, svou představou o charakteru a interpretaci tanečního umění.
Považuji ji za skvělou učitelku, která přispěla k obnovení lidové kultury moravských Chorvatů a jsem pyšná, že jí mohu pomáhat při dokončení a realizaci výzkumu této etnické skupiny. Velmi si cením jejího přátelství a vždy se těším na vzájemná setkání.
K životnímu jubileu přejeme Zdence mnoho zdraví, sil a optimismu. Za mikulovské soubory

Zlatka Krůzová

DALŠÍ INFORMACE: JELÍNKOVÁ Zdena
Zveřejněno 04.04.2005 v 22:10 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA