HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Krojové plesové veselí ve Svatobořicích-Mistříně a Prušánkách

Především měsíc leden byl letos věnován plesání. Masopustní doba byla v tomto roce krátká, a tak se mnoho akcí různě překrývalo a bylo možné navštívit jen některé. A také chasa musela více než v jiných letech zvažovat, který ples navštíví.
Svatoborský dvorku,
svědčí ti dvorkem byt,
mojéj galánečce... (skočná)
Právě na překrývání termínů tak trochu doplatili pořadatelé ve Svatobořicích-Mistříně. Uspořádali zde již 22. ročník "Dolňáckého krojového plesu" a pozvali k účasti několik slováckých skupin. Nakonec však domácí chasu podpořili jen krojovaní z blízkých Šardic. Na slavnostně vyzdobeném sále bylo i tak dost krojovaných, neboť při nástupu i na předtančení Českou besedou nastoupilo šest kolon sestavených z domácích souborů "Krušpánek", "Slovácký krúžek" a "Lúčka". Právě v tom okamžiku, kdy na sále tančí jen krojovaní, je pro všechny největší zážitek z plesu a pestrost několika obměn jihokyjovských a šardických krojů vytváří přitažlivou podívanou barevnosti, krásy, úpravnosti a čistoty.

Vrť sa, dívča, vrť sa, já sa budu dívat...
(svatoborská vrtěná)

O to více mrzela skutečnost, že místa v sále byla obsazena jen nepočetnou skupinou nejvěrnějších přátel rodičů zúčastněných dětí a necelou dvacítkou v krojích vystrojených babiček, které sledovaly své vnuky a v některých případech i pravnuky. Chybělo početnější zastoupení střední a starší generace místních občanů, kteří dříve rádi krojové plesy navštěvovali. K malé radosti pořádajících místních souborů chyběli také ve větším počtu bývalí členové těchto kolektivů. Ples nezískal ani podporu členů jiných místních organizací, které letos v obci vlastní zábavu neuspořádali. Malého počtu místních spoluobčanů si všiml také přítomný místní duchovní správce D.P. Radim Hložánka. Této skutečnosti věnoval část svého nedělního proslovu v závěru mše svaté slovy: Máme se radovat ze zájmu mládeže o uchování místních tradic, z jejich zájmu učit se slovácké písně, tance, užívat a také udržovat krásný slovácký kroj. Máme seradovat, že doposud si zachovali vzácný vztah ke své obci a k jejím tradicím a nepropadli lákadlům západní kultury a zábavy. Smutkem mne však naplňuje nezájem vás starších a především rodičů a babiček, že tento zájem naší mládeže a jejich velmi významnou snahu rozvíjet domácí tradice tak málo podporujete. Dokladem byla malá účast vás dospělých na jejich krojovém plese.
Všecky hospodyně, po celéj dědině...
(svatoborský danaj)
Při dechové hudbě Liduška se celý večer krojované chase tančilo na nepříliš tanečními páry zaplněném sále dobře. Při kolových tancích - polce a valčíku - zábava vrcholila kolem půlnoci dámskou volenkou a losováním tomboly. Později na řadu přišly i verbuňky a slovácké písničky v podání místního mužského sboru a chlapců. Kolem třetí ráno sál utichl a zpěvu chtivá chasa se ještě v nejednom případě přesunula do místních vinných sklípků k další zábavě.
"Dolňácký krojový ples" ve Svatobořicích-Mistříně, byť měl v pořadí již své 22. pokračování, bude zřejmě potřebovat nový vnitřní náboj a změnu. Na tom se shodli také vedoucí pořádajících souborů. Jeho oživení bude možná ve větší snaze zaujmout a zajistit účast spřátelených souborů z okolních obcí kyjovského Dolňácka, a naplnit tak prapůvodní záměr plesu. Dříve na ples totiž rádi zavítali nejen kamarádi z Dubňan, Kyjova, Vracova i dalších obcí, ale také přátelé z Valašska nebo jiných oblastí Moravy, kteří na plese ještě více podpořili krojovou pestrost, a tím také jeho zajímavost pro domácí návštěvníky. Možná přijdou na řadu také další proměny, připouští pořadatelé.
Ej, žandáry, žandáry, vy ste dívča zajali...
(vrtěná)
O týden později pořádaný "Krojový ples" v Prušánkách měl teprve své 5. pokračování. Konal se v místní sokolovně a zúčastnili se ho v krásných podlužáckých krojích zástupci jednotlivých podlužáckých slováckých krúžků. Hosty plesu však byli také tanečníci a tanečnice ze Svatobořic-Mistřína, Dambořic a Lovčic. Úvodní předtančení Českou besedou provedlo 36 tanečních párů, tedy 9 kolon. Předpůlnočního nástupu všech krojovaných se zúčastnilo jistě přes 80 tanečních párů. Sál rozzářily podlužácké kroje z Prušánek, Moravské Nové Vsi, Týnce, Tvrdonic, Hrušek, Josefova i Mikulčic, kroje kyjovské ze Svatobořic-Mistřína a hanáckoslovácké z Dambořic a Lovčic. Tím dostal ples bohatou krojovou dimenzi a pro přítomné další hosty byl nádhernou podívanou.
V bojanovském kostelíčku, v bojanovském kostele...
(vrtěná)
Pořádající místní "Slovácký krúžek" připravil všem velmi příjemné prostředí, tombolu a také některé zvláštnosti. Během plesu byla vyhlášena Dívka plesu, stárky uspořádaly "vločkovou volenku", při které vybírají prostředky na další činnosti krúžku, jejich chlapci - 3 stárci - vyhlásili pro všechny tanečníky "plesový verbuňk". Všeobecnému veselí jistě napomáhalo dobré prušánecké víno, které domácí pro hosty ve značném množství přivezli z vyhlášených sklepů zvaných Nechory. A tak bylo na plese od začátku plno zpěvu a slováckého výskání. Dechová hudba Vracovjáci všechny překvapila znalostí desítek podlužáckých vrtěných, které dovedně zahráli na sále po každém tanečním sóle polky a valčíku ve velkých půlkruzích shromážděných krojovaným.
Létala si laštověnka, létala...
(vrtěná)
Radost ze zdařilého průběhu a dalšími hosty hojně navštíveného plesu měl nejen přítomný starosta obce Prušánky Jan Prčík, který místní chasu v jejich pěstování lásky k folkloru a tradicím podporuje, ale také manželé Olga a Ivo Němečkovi, členové místního "Slováckého krúžku" a hlavní pořadatelé plesu. Naše práce spočívá ve výchově místní mládeže k tradicím. Máme dvacet párů a kromě krojového plesu pořádáme podlužácké hody, velikonoční zábavu a spolupořádáme tradiční vinobraní. Rádi také zavítáme na Moravský ples v matičce Praze, přiznává závěrem Olga Němečková.

Připravil František Synek

DALŠÍ INFORMACE: Svatobořice-Mistřín
Zveřejněno 05.04.2005 v 18:45 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA