HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Svátek folkloru

Folklorní sdružení ČR a jeho členové si v tomto roce připomínají 15. výročí založení organizace. Tomuto významnému jubileu budou připsány nejen všechny majoritní akce pořádané sdružením v roce 2005, ale také nová programová aktivita nazvaná Svátek folkloru. O důvodem a smyslu jejího vyhlášení jsme si povídali s autorem myšlenky, místopředsedou sdružení Františkem Synkem.
Františku, co bylo přímým podnětem pro vyhlášení Svátku folkloru?
Rád bych uvedl, že podněty byly celkem tři: první - 15 let života naší organizace, druhý - aktivizace členské základny a třetí - propagace myšlenek a cílů Folklorního sdružení ČR.
Můžeš být trochu konkrétnější?
Samozřejmě. Na výboru sdružení jsme se shodli, že aktivity Folklorního sdružení ČR byly v uplynulých letech velmi významné a činnost úspěšná, ale domníváme se, že nikdy není dosti úsilí směrovaného k dalšímu šíření našich programových cílů, významu i výsledků naší činnosti. Přijali jsme rozhodnutí, že využijeme právě jubilejního a pro sdružení významného roku k vyhlášení prvního ročníku Svátku folkloru, při němž by se měly ve stanovený den roztančit všechny naše členské soubory. Jistě, víme že to hned nebude masová záležitost, tušíme, že se akce bude postupně ujímat v průběhu několika let. Domníváme se však, že není nikterak finančně ani organizačně náročná, aby se k ní v uvedený den nemohl přihlásit téměř každý z našich členských kolektivů. Letos to bude jejich oslava výročí a členský přínos k jubileu domovské organizace.
Můžeš říci, o který den se tedy jedná?
Svátek folkloru a akce s ním spojené by měly členské soubory uspořádat ve svých obcích a městech, tam kde jsou doma a kde mají své zázemí, přátele, příbuzné a známé, kamarády a příznivce v sobotu nebo neděli třetího víkendu v měsíci květnu. Na tento víkend bude Svátek folkloru vyhlašován každý rok. Letos tedy bude v sobotu 14. a v neděli 15. května.
Jak si představuješ zapojení a průběh Svátku folkloru?
Myšlenka Svátku folkloru není nová. Mnohé naše soubory se již dříve hlásily k podobné akci, která se jmenuje Svátek hudby a koná se po celé Evropě 21. června. Na zkušenosti z pořádání této akce bychom rádi navázali akcí vlastní a pro nás typickou. Je důležité však říci, že akce nemá být novou formou festivalu nebo přehlídky. Má se stát samostatnou akcí jednotlivých členských subjektů v jejich vlastním domácím prostředí.
Obracíme se proto na naše členské soubory dětí, mládeže i dospělých, aby ve vybraný den uspořádali nenáročnou oslavu své zájmové činnosti a Folklorního sdružení ČR. Může to být promenádní vystoupení na náměstí, před školou, v domově důchodců, v lázních, na sídlišti, v domě kultury, ve škole pro kamarády (třeba i o den dříve, tedy v pátek), může to být společné zpívání, tancování, také zábava s tancem, hrami, třeba i táborákem, může to být zábava a koncert spojený s jízdou výletní lodí, vlakem po místní železnici, jinde zase výstava úspěchů souboru, beseda o činnosti kolektivu a jeho zájezdech, třeba také souborový turistický výšlap s vystoupeními v jeho průběhu na zajímavých místech. Důležité je, aby se přitom v jeho průběhu informovala veřejnost, náhodní chodci i vděční a pozorní diváci a posluchači o existenci Folklorního sdružení ČR, o jeho programu, cílech a poslání, o vlastním členství v této zájmové občanské organizaci i o své činnosti. Možností, jak naplnit (opět upozorňuji bez větších finančních a organizačních nároků) tento záměr a společně roztančit v ten den celou naši krásnou zem je mnoho a každý vedoucí nebo tým vedoucích jistě najde ten nejlepší způsob pro vlastní užití.
Co k Svátku folkloru připraví samotné Folklorní sdružení ČR?
V letošním roce bude Svátku folkloru připsáno finále celostátní soutěže Zpěváček 2005, které se uskuteční ve Velkých Losinách. Samozřejmě Svátek folkloru a činnost sdružení i jeho členských souborů festivalů budou prezentovány všemi mediálními partnery FoS ČR, tedy v rozhlase a v tisku. Jednáme také představiteli televize o uvedení tematických pořadů nebo besed v rámci Svátku folkloru. Samozřejmě bychom si přáli, aby vedoucí našich členských souborů nebo ředitelé členských festivalů našli vlastní iniciativou cestu, jak o sdružení, o své práci a jejím významu pohovořit na vlnách regionálních rozhlasových stanic nebo v regionálních televizích. Pro naše členy k Svátku folkloru a pro prezentaci činnosti sdružení vydáme jednoduchý letáček, který si budou moci zdarma členové, hlásící se k akci, objednat v dohodnutém počtu na sekretariátě.
Společně se svými kolegy z výboru sdružení bych si velmi přál, aby se Svátek folkloru podařilo letos uspořádat alespoň s kolektivy, jejich představitelé zasedají ve výboru a revizní komisi sdružení, jsou představiteli regionálních folklorních sdružení nebo pořádají folklorní festivaly.

redakce

DALŠÍ INFORMACE: SYNEK František
Zveřejněno 05.04.2005 v 23:45 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA