HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Směrnice pro využívání dotací MŠMT - LETNÍ TÁBORY 2005

Směrnice pro využívání dotací MŠMT ve prospěch dětí a mládeže členskými soubory FoS ČR na rok 2005 v programu LETNÍ TÁBORY
Obecná ustanovení :
Prostředky dotací MŠMT jsou určeny na podporu činnosti občanských sdružení dětí a mládeže u táborové činnosti pouze děti do 18 let (za limitující se považuje vždy příslušné věkové hranice v den zahájení akce dosažení). Dotace jsou bohužel omezené a přísně účelově vázané. Ve všech případech čerpání dotace platí, že stát přispívá na dotovanou akci jen určitou částí prostředků a žadatel musí prokázat celkové náklady na akci. Na dotaci není právní nárok a sekretariát FoS ČR není povinen dokumentovat příčiny nevyhovění žádosti. Každý členský soubor, který splňuje dané podmínky, může žádat o dotaci ve všech obhájených oblastech a to u každé žádosti na samostatném formuláři. V případě úspěchu obdrží soubor do 30. 6. 2005 "Rozhodnutí". Toto je ve všech ohledech závazné, včetně údajů Vámi doplněných /č.účtu,tel.,apod./. V případě neuskutečnění akce nebo nevyužití částky dané rozhodnutím, jste povinni tuto skutečnost ohlásit na sekretariát FoS ČR v co nejkratší době.
Dotace může být poskytnuta
1. Pouze členskému souboru FoS ČR, který uhradil v letech 2004 a 2005 členské příspěvky.
2. Pouze dětem a mládeži do 18 let (rozhodující je dosažení věkové hranice v den zahájení tábora). Účastníci tábora musí být občany ČR .
3. Na tábory, které se budou konat v období letních prázdnin (tj. od 1.7. - 31.8.2005) a délka tábora bude v rozmezí 7 až 21 dnů, započítává se den příjezdu a odjezdu.
4.Na tábor na území ČR, provozovatelem musí být členský soubor FoS ČR.
5.Uvádět na propagačních materiálech finanční podporu MŠMT ČR.
6.Na táborovou činnost všeobecně na nájemné za pozemek, nákup potravin, tábornických a sportovních potřeb a na úhradu nákladů na dopravu účastníků tábora. Použitá dotace nesmí přesáhnout 80,-Kč na dítě a den.
7.Dotaci lze přidělit pouze právnické osobě, a to souboru, nikoli zřizovateli. K vyúčtování je nutné přiložit kopii dokladu o přidělení IČ a kopii smlouvy o zřízení účtu! Žádost nutno zaslat poštou (ne faxem nebo e-mailem) na sekretariát FoS ČR do 30. 4. 2005. V případě změny či neuskutečnění tábora neprodleně informujte sekretariát FoS ČR. Dotaci nelze používat na příměstské tábory!
Všechny doklady prokazující využití státní dotace musí být viditelně označeny číslem rozhodnutí, ke kterému se dotace vztahuje!
Osnova vyúčtování dotace: a) kopie všech účetních dokladů tábora (tzn. 100% nákladů)
b) doklady označené, vypsané sečtené v součetce
c) seznam účastníků včetně trvalého bydliště a rodného čísla/dat.nar./
d) písemné zhodnocení tábora
e) uzávěrka pro vyúčtování tábora se všemi náležitostmi do 30.září 2005
Pozor : Hlavní vedoucí /odpovědní vedoucí/ musí splňovat (absolvovat) kurz přípravy, (vedoucích) organizovaný akreditovanou organizací. Platnost, kursu je 5 let.
Splnění tohoto předpokladu vedoucí potvrdí přiložením příslušného osvědčení k žádosti o dotaci (tzn. do 30. 4. 2005) - doklady musí být k dispozici po dobu tábora.
Případné dotazy, upřesnění a nejasnosti konzultujte telefonicky se sekretariátem FoS ČR (ekonomka, předseda - tel. 234621218), případně při předem domluvené osobní návštěvě s vedoucím sekretariátu.

Eva Oravcová v.r., ekonomka FoS ČR
Ing. Václav Horčička v.r., vedoucí sekretariátu FoS ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 07.04.2005 v 19:57 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA