HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Rozloučení s panem Františkem Rounem

smuteční oznámení
Vážení přátelé,

s lítostí vám oznamujeme, že ve středu 11. května zemřel náš dlouholetý spolupracovník a kamarád František Roun. Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 19. května v 11.30 hodin v Malé obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Folklorní sdružení ČR

Dne 11. května 2005.

Folklorní sdružení ČR
František Roun
Folklorní sdružení ČR
Vzpomínka pro časopis Folklor č. 4/2005
Když musel František Roun odejít z praktických důvodů z aparátu ÚV SSM
v době normalizace, nastoupil do Agentury pro propagaci průmyslu, která byla součástí Podniku technických a propagačních služeb.
Velmi rychle se zapracoval a samostatně zajišťoval akce, zejména výstavy pro průmyslové podniky. Nejvíce úsilí však věnoval hnutí mládeže ZENIT, kterému byl duchovním i organizačním otcem. Jeho tvůrčí přístup a obětavost byla příkladná a jeho zásluhou se technická tvůrčí činnost dětí a mládeže velmi slibně rozvíjela v celé republice.
František byl velice odpovědný a obětavý pracovník a starostlivý otec rodiny. Práci, kterou dělal se věnoval s plným nasazením. Byl velmi dobrým organizátorem s poctivým přístupem ke každé akci. Uměl organizovat a řídit tvůrčí kolektivy při domácích i zahraničních výstavách a přehlídkách prací českého průmyslu a mladé tvůrčí generace. Této práci zůstal věrný až do konce svého života.

Václav Hudský

František Roun (1943 - 2005)
Časopis Folklor č.4-5/05
Poznávali jsme se poznenáhlu v první polovině 90. let minulého století. Byl jedním z těch, kteří mne a řadu dalších zasvěcovali osobně nebo skrze své spolupracovníky do možností a hlavně tajů počítačové techniky, výhod a předností spojení organizací i lidí samotných přes toto moderní médium. Klidný, usměvavý, vyrovnaný. S bohatými životními zkušenostmi pro něj nebyl žádný problém problémem. To jsem poznal až na přelomu dvou tisíciletí, kdy začal velmi těsně spolupracovat s naší organizací.
Blíže jsme se seznámili v době pořádání festivalu dětských organizací, která měla název Hrad patří dětem, po níž následovaly první ročníky Bambiriád. Byl iniciátorem, možná i navrhovatelem, určitě tahounem celé přípravy, měl přehled, představy, které realizoval s nadhledem. Počáteční nedůvěru a obavy ze zdaru akce překonával osobním příkladem a nasazením. Přispěl k tomu, že se představitelé dětských organizací poprvé a pak opakovaně pokusili o společné dílo, které se zdařilo a trvale daří. A hlavně, začali mít k sobě blíž. Poznali se nejen děti, ale především vedoucí na různých stupních "velení". A hned to bylo na dětském a mládežnickém hnutí poznat. Zmizely třenice, nedůvěra. Nastoupila spolupráce a vzájemná podpora. Na tom má tehdejší generální sekretář Národně informačního centra pro mládež pan František Roun převelký podíl.
Do našeho sdružení jej přivedlo v roce 1998 nejen osobní přátelství s naším předsedou a mnohými z nás, ale především zájem zůstat co nejblíže dětem a mládeži. Byť "odkojen" jinými žánry, přesto si lidovou písničku, hudbu, tanec i kroje oblíbil a všemožně pomáhal tam, kde toho bylo třeba. Především na úseku technické, organizační přípravy a propagace každé akce měl mnoho možností využít své zkušenosti, vazby a kontakty. Dovedl zařídit téměř nemožné. Hledal cestu i ve směru, který ostatní již dávno opustili. Vždy přišel s nápadem, jak věc řešit a zdárně vyřešit. Jakoby pro něj nic nebylo nemožné...
V roce 2002 jsem dostal možnost vystavit své fotografie v chodbě místopředsedů v Senátu Parlamentu ČR. Vznikl problém s výstavními panely, které senát nevlastní. Zkoušel jsem kde co. Nakonec pomohl kamarád a jmenovec František. Sehnal je i s dopravou a montáží, a se slevou! Také díky jeho pomoci mohla být výstava realizována a naši přední politici - senátoři - se mohli z blízka podívat do usměvavých tváří tanečníků i tanečnic zahraničních souborů (vůbec první podobná výstava v senátu měla téma: Zahraniční folklor na našich pódiích) a uvědomit si, že naše vlast po více než půl roku ožívá folklorním slavnostmi a festivaly, kterých se účastní desítky zahraničních a stovky domácích folklorních souborů.
Významně napomohl realizaci koncertů Zpíváme pro radost, uspořádaných loni na podzim naším sdružením a dalšími za účasti Petra Dvorského, Sisi Sklovské, Petra Habery, Marie Rottrové, vynikající Mrenicovy kapely, Orchestrů lidových nástrojů Slovenského rozhlasu Bratislava a Ondráše Brno, jakož i zpěváčků z České republiky, Slovenska, Bulharska, Maďarska a Ruska v Kongresovém centru Praha.
Loni také od počátku roku připravoval první ročník Mezinárodního folklorního festivalu Pražský jarmark, který se konal v centru Prahy na Ovocném trhu. Opět byl tahounem, realizoval představy své i představitelů spolupořadatelských organizací. Opět byl u zrodu něčeho, co dále ponese jeho pečeť pečlivosti, úsilí a vytrvalosti. A také nemizejícího úsměvu a rozzářené tváře. Spokojenost účinkujících i kamarádů ze zdařilého díla bylo i jeho radostí a často největší odměnou. Tak už to mezi námi chodí... Zahájil i přípravu druhého ročníku. Bohužel, nemoc mu nedovolila v započaté práci pokračovat a ani ji dokončit. Jeho odchod byl pro nás všechny velkou ztrátou a ránou.
Na jeho spolupráci s Folklorním sdružením vzpomíná předseda Zdeněk Pšenica slovy: S Františkem Rounem jsem se poznal na začátku devadesátých let, více jsme začali komunikovat v polovině 90. let v rámci dětského a mládežnického hnutí. Naše spolupráce nakonec přerostla v přátelství.
František Roun byl člověk, který měl hluboký vztah nejen k dětem a mládeži, ale také k lidové kultuře.
V roce 1998 byl jedním z osmi zakládajících členů České rady dětí a mládeže. V té době začal ještě více spolupracovat s Folklorním sdružením ČR a to hlavně v oblasti informatiky, organizace akcí, propagace, výstavnictví a cestovního ruchu. Po jeho odchodu z funkce generálního sekretáře NICEMu se stal mým poradcem, a také jednou z osobností, které se na Folklorním sdružení podílely na přípravě majoritních akcí. Obrovskou práci udělal pro společný česko-slovenský projekt Zpěváček - Slávik v letech 2001 až 2005, pro galakoncerty Eva Urbanová, Peter Dvorský Zpěváčkům - Slávikům a Zpíváme pro radost v Kongresovém centru Praha. Pod jeho taktovkou se uskutečnila série koncertů v pražském Obecním domě. Podílel se na přípravě řady dalších akcí Folklorního sdružení ČR.
František Roun udělal pro sdružení a pro folklorní hnutí velkou práci, i když za ni nebyl finančně honorován. Velmi jsem mu vděčný za velké množství organizačních a životních zkušeností, které nezištně předával mně i mým kolegům. Dnes mi osobně František Roun chybí nejen jako blízký spolupracovník, ale i jako přítel, tolik Zdeněk Pšenica.

Čest památce našeho spolupracovníka Františka Rouna. Na společné chvíle i práci a pomoc budeme často vzpomínat.

František Synek

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 12.05.2005 v 17:46 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA