HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Občanské sdružení Za pozitivní přístup k životu 2005

Výroční tisková zpráva z kulturního jara, léta a podzimu na Vlčickém Dvorci, Galerii osobností, Muzeu Heraldiky a Historie České Kanady
Kladno
Jarní sázení stromů života a smíření - 23.4. 2005
Na základě podnětu a podpory Nadace partnerství byla na den Země 23.4. 2005 odstartována kulturní sezóna v Muzeu Heraldiky a historie České Kanady, Galerie osobností ve Vlčicích a vytvořila se tak nová tradice, jarní otvírání a podzimní zavírání výsadbou stromů a zeleně. Dne 23.4. zahájilo naše občanské sdružení, jehož cílem je přispívat k zachování kulturního, historického a přírodního dědictví v příhraničním regionu přírodním parku Česká Kanada, výsadbu stromů podél připravované stezky napříč Českou Kanadou, tak aby navazovala na páteřní trasu Greenways, s perspektivou v dalších ročnících prodloužit stezku v rámci EU do Rakouska a navázat spolupráci s rakouskými partnery. Sázením stromů podél stezky tak přispíváme nejen k obnově zeleně, ale zároveň připomínáme těmito stromy historická místa, např. děj bitvy amerických letců za II. světové války a jiné památné události a osobnosti. Při přípravě projektu jsme předpokládali, že budeme cíleně sázet mimo jiné i vysokokmenné jabloně, které z přírody a od cest mizí a jejichž plody jsou potravou pro zvěř a ušlé pocestné. Bohužel po celé republice jsme tento druh jabloně, vhodný i do drsnějšího prostředí České Kanady nesehnali. Při řešení projektu jsme zjistili, že jeho nedílnou součástí musí být nejen pečlivá příprava, ale i propagace a podpora. Pro řešení tohoto projektu jsme získali podporu ředitele Botanické zahrady UK, ředitele Botanické zahrady v Táboře, mistra světa v pěstování růží pana Havla, ředitele Úzkokolejné dráhy J.H., vedení Muzea T.G.M. v Lánech, škol v Kunžaku a Jindřichově Hradci a v neposlední řadě pomoc obětavých členů našeho občanského sdružení. Vysazeny byly borovice, jívy, sakura, mišpule, dříny, lípy a jeřáby na 20 km dlouhé trase stezky "Napříč Českou Kanadou". Při následné kontrole a zalévání jsme zjistili, že část výsadby byla doslova vypleněna. Na základě tohoto nemravného počínání jsme usoudili, že je potřebná nejen realizace, ale i výchova, prezentace a propagace smysluplných aktivit a proto jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma "Nejkrásnější strom mého života". Do soutěže se přihlásila základní škola Kunžak a základní umělecká škola Jindřichův Hradec. Projekt jsme prezentovali na všech dalších akcích naší společnosti - Letní Greenways, Podzimní Greenways, v Lánech v Muzeu T.G.M., na hradě Krakovci při "Krakování", na výstavě heradliky v Martinicově paláci v Praze a dalších akcích. Pro realizaci projektu se podařilo získat širokou veřejnost a za velký úspěch považujeme dětskou účast.
IV. ročník Festivalu Vyznání životu bez hranic - Slavnost růží - 19.-21.8. 2005
Festival Vyznání životu bez hranic - Slavnost růží proběl ve dnech 19-21.8. 2005 ve Vlčičích. Festival uspořádalo občanské sdružení Společnost za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti - Řád duševních rytířů modré růže, prezentující renesanci osobností a podílející se na záchraně kulturní památky Vlčického dvorce a jeho využití na kulturní, společenské centrum - Muzeum Heraldiky a historie České Kanady, Galerie osobností. Festival byl jako již tradičně zaměřen proti snobismu, přisluhovačství, podbízení a blbosti a vyjadřoval pocity oficiálně nepodporované kultury. Slavnost kulturního setkání osobností a růží se konala za laskavé podpory čestné ředitelky festivalu, významné světové cembalistky paní Prof. Zuzany Růžičkové a mistra světa v pěstování růží rytíře Josefa Havla. Slavnost byla zahájena dne 19.8. vernisáží výstavy růží Josefa Havla a prezentací největší evropské sbírky písní o růžích pana Chrásky. Dne 20.8. festival pokračoval dopoledním slavnostním otevřením stezky Napříč Českou Kanadou po stopách historie bitvy amerických letců za II.světové války v rámci projektu "zelených stezek srdcem Evropy za kulturou a historií". Stezka je lemována Stromy života a smíření zasazenými ke dni Země. V odpoledních hodinách začala slavnost kultury a života povýšením paní Prof. Zuzany Růžičkové do řádu duševních rytířů modré růže, která se tímto zařadila do společenství osobností jako je Dr. Větvička, Dr. Pokorný, Ema Destinnová in memorial a další. Slavnostně byly předány prestižní ceny Za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti. Tyto ceny obdrželi pan Dr. Bumerl za svou celoživotní laskavou péči o přírodu a tím i o nás a pan Vítězslav Dostál za reprezentaci naší země na svých cestách okolo světa a rychlost se kterou byla jeho statečnost a skromnost zapomenuta. Zvláštní cenu za "tichost" dostal pan Josef Havel za druhé místo na světovém mistrovství v pěstování růží v Ženevě, neboť tato světová událost byla zahalena mlčením, snad aby nenarušila tok informací o důležitějších událostech. Slavností fanfáry na počest oceněných osobností vyloudil na kontrafagot pan Luboš Fait, vedoucí souboru Harmonia Mozartiana Pragensis. Program dále pokračoval setkáním osobností s folklórem. Na improvizovaném, netradičně zvlněném travnatém jevišti nastoupil třicetičlenný folklórní soubor Vysočan, který svým více než hodinovým půvabným vystoupením nadchl přítomné. Soubor svým profesionálním výkonem nezapřel své padesátileté trvání, což se projevilo v dokonalosti projevu a zapálení pro věc i přes nepříznivou finanční situaci pořadatele. Dalším bodem programu byla vernisáž soch na téma "Létání" pana Karla Huňka a nádherných výtvarných prací žáků ZUŠ Jindřichův Hradec na téma "Nejkrásnější strom mého života". Návštěvníci se mohli pod odborným dohledem Mgr. Kucharičové na toto téma výtvarně vyjádřit a posléze na podzimní greenway zasadit svůj strom života. Dále přispěl k programu poutavým vyprávěním cestovatel Vítězslav Dostál, který zaujal diváky svým zajímavým kultivovaným projevem, znalostmi a ochotou odpovídat na jejich dotazy. Pozdním odpolednem provázel setkání osobností Dr. Peleška, ředitel botanické zahrady pan Kacerovský a další. Program byl ukončen za začínajícího deště tichým vyhlášením "Celosvětového roku aktivního odporu proti blbosti". Festival přišla podpořit asi stovka osob, mezi nimi vědci, spisovatelé, hudebníci, výtvarníci, lékaři, místní starousedlíci, děti ZUŠ, zahraniční hosté (San Francisko, Vídeň), členové občanských sdružení, zástupce Rosa klubu Praha, ředitel Výzkumného ústavu letectví, ředitel úzkokolejné dráhy Ing. Hodinář s chotí, Ing. Zahradník, starosta Prahy II, spisovatelé a galeristé manželé Langrovi, doc. Kůta z VŠCHT, Dr. Špírková (Akademie věd) a další. Téměř ve stejné době a místě konání festivalu vykolejil vlak úzkokolejné dráhy. Ihned přijely tři televizní štáby. Byly ale zklamány. Krveprolití se v České Kanadě nekonalo, pouze malý, velký Festival Vyznání životu a odporu proti blbosti.
IV. ročník Festivalu řemesel a vyznání - 10.-16.9. 2005
Festival Vyznání životu bez hranic dále pokračoval podzimním Festivalem řemesel, vyznání a entuziasmu účastníků od 10.9. do 16.9. 2005 v nerovné konkurenci s prodejními řetězci, lopotnými starostmi nezaměstnaných a nedostatkem volného času přezaměstnaných. Ve Vlčickém dvorci bylo prezentováno nádherné řemeslo zahradnické růžemi mistra světa a rytíře řádu modré růže pana Josefa Havla, dále výtvarné umění dětí a mládeže ze ZÚŠ Jindřichova Hradce a Kunžaku na téma "Nejkrásnější strom mého života". Toto téma navazovalo na předcházející sázení stromů Života a Smíření ke dni Země. K nahlédnutí byla postupně restaurovaná kulturní památka s jejíž architekturou korespondovaly plastiky a sochy uměleckého řemesla designéra pana Karla Huňka. Prezentace aktivit a festivalu Řemesel
a vyznání pokračovala dále dne 17.9. 2005 na setkání zástupců neoficiální kultury
a méně známých aktivit v Zadní Třebáni organizovaném Harmonia Mozartiana Pragensis a následně 18.9. 2005 v Muzeu TGM v Lánech Slavností růží v rámci seriálu "Nebát se a nekrást”, pořádaném naším občanským sdružením. Tyto naše malé dárky ke dnům kulturního dědictví ve Vlčicích navštívilo celkem 360 neplatících návštěvníků. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem účinkujícím, Jihočeskému folklórnímu sdružení, Nadaci Vltava, Jihočeskému krajskému úřadu, obětavým členům občanského sdružení, divákům a mediálnímu hlasateli slušných zpráv Českému rozhlasu 2.
Ema Destinnová, Masarykova rodina a růže - 18.9. 2005
Občanské sdružení Společnost za pozitivní přístup k životu ve spolupráci s Muzeem T.G. Masaryka a Muzeem Jindřichův Hradec uspořádali v rámci seriálu "Nebát se
a nekrást" dne 18.9. 2005 v Muzeu T.G. Masaryka v Lánech setkání osobností
na počest výročí T.G. Masaryka. Kulturní setkání osobností bylo slavnostně zahájeno živou dobovou hudbou, následovala výstava růží a fotografií rytíře Josefa Havla, mistra světa v pěstování růží a vernisáž soch a plastik Karla Huňka. Reminiscenci na téma Ema Destinnová versus Masarykovci přednesl Dr. Fürbach, historik z Muzea Jindřichův Hradec. Na tuto reminiscenci navázal glosou o demokracii a T.G. Masarykovi Dr. Hošťálek, historik, spisovatel a viceprezident Heraldické společnosti. Slavnost vyvrcholila zasazením růží na počest T.G. Masaryka a jeho rodiny.
Podzimní sázení stromů - 28.10. 2005
Dne 28.10. jsme provedli zálivku a údržbu zeleně a nahradili poškozené a zlikvidované stromy výsadbou stromů nových. Na památném místě u Krvavého rybníka jsme vysadili lípu ke Dni vzniku samostatného československého státu.
Připravujeme
Inspirování koncepcí projektu "Stromy života a smíření" jsme připravili plán další výsadby, nejen okolo stezky, ale i okolo naší země, a to v rámci seriálu "Nebát se a nekrást", např. setkání osobností k poctě a na paměť K. Čapka ve Strži, F. Peroutky, G. Mahlera, zapomenutého cestovatele Prof. Pouchy, na zámku v Březnici u Ditterse na zámku Červená Lhota nebo v Rožnově na protest proti industriálnímu využití nádherného přírodního klenotu České Kanady pro masovou turistiku (zřízení kempu s 200 přívěsy a 800 lidmi). Při kopání jámy pro strom v cíli stezky u Vlčického dvorce jsme objevily keramické střepy, které archeolog Muzea v Jindřichově Hradci datoval do období středověku, bohužel muzeum na další výzkum nemá prostředky. Závěrem bychom chtěli připomenout letos předčasně zesnulého člena heraldické společnosti, malíře Emila Konopáska. Díky jeho dílu byla prezentována naše společnost, řád duševních rytířů modré růže na podzimní prestižní výstavě Heraldické společnosti v Martinickém paláci v Praze. Na památku a stálou vzpomínku připravujeme zasazení stromu malíře, heraldika a slušného člověka Emila Konopáska.

Karel Huněk

Na akcích sdružení se často podílely folklorní soubory FoS ČR.
Vlčice
Sídlo společnosti: Jižní Čechy, Vlčický Dvorec
Kontaktní adresa:
Občanské sdružení Za pozitivní přístup k životu
Karel Huněk, předseda
Tylova 2207, 272 01 Kladno
tel.: 602953594, 777657591, e-mail: hunkova@oetker.cz
http://www.celnice.cz/apache/vlcice_greenway/

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Vlčice u Střížovic
Zveřejněno 20.12.2005 v 15:10 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA