HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

MFF Strážnice

Strážnice

kontakt

Jan Krist
Národní ústav lidové kultury
696 62 Strážnice
Česko (CZ)
tel: (+420) 518 306 611
fax: (+420) 518 306 615
e-mail: info@nulk.cz
57. ročník - Strážnice 2002
Tak jako každoročně zavítají koncem měsíce června roku 2002 davy příznivců folkloru na jižní Moravu. Ve dnech 28. - 30. června se ve Strážnici uskuteční 57. ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Strážnice 2002". Čím to je, že návštěvníci zaplní při pořadech nejen festivalové amfiteátry, Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, zámek i celé město? Co je sem vlastně láká? Jistě to není jen fakt, že strážnický festival je nejen u nás doma, ale i ve světě pojmem. Vždyť obdobných akcí u nás vznikla v posledních letech celá řada. A některé se mají čile k světu.
My věříme, že je to tím, že náš festival nabízí ve svých programech ukázky lidových tanců, písní, zvyků a obyčejů, krojů a jiných artefaktů lidové kultury v docela působivé podobě a často nečekaných souvislostech. Zkrátka, dramaturgie festivalu se v souladu s "Doporučením UNESCO k ochraně tradiční a lidové kultury" i v duchu cílů a poslání CIOFF, tj. Mezinárodní rady organizátorů festivalů folkloru a lidového umění při UNESCO, snaží o záchranu folklorních tradic a jejich prezentaci ve formě přitažlivé pro návštěvníky, jež zde hledají a nacházejí nejen zábavu, ale i poučení. A tak se nám odvděčují svou stálou přízní.
Doufáme, že tomu tak bude i v tomto novém ročníku. Jak už je u nás dobrým zvykem, návštěvníci budou moci shlédnout jak ty typy pořadů, které si oblíbili, tak i různé další. K těmto prvým náleží třeba pořady zahraničních a domácích souborů "Přišli hosté z daleka i blízka", "Děti větru" či program připravovaný ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR "Hraní, zrání, milování". V regionálním pořadu "Město pod bílou věží" se u příležitosti první písemné zmínky o městě Strážnici představí domácí Strážnicko.
Pořadů, v nichž bude dominovat především hudba a lidová píseň, bude hned několik. Budou to např. pořad o víně a lidech "Zpěv moravských vín", "Hudba na zámku", soutěž dospělých zpěváků "Zpívání bez hranic", program "Gajdoš, milý gajdoš" nebo pořad "Z mého domova", v němž uslyšíte lidové písně v podání ženských pěveckých sborů. Uskuteční se též programové odpoledne v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy "Jarmark múz", soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, dětský pořad "Od říkadla k písničce", "Odpoledne s dechovkou" a mnoho jiných.
Novinkami budou letos např. hudební a taneční divadlo na zbojnické motivy z jihovýchodní Moravy "Ej, hora, hora" či pořad "Foskar aneb folklorníček pro dospělé".
Krátce řečeno, připravili jsme pro vás tolik programů a tak různorodých, že si každý bude moci vybrat podle své chuti a zájmů. Stačí jen přijet do Strážnice. Určitě budete spokojeni.

PhDr. Jan Krist
prezident festivalu

Program 57. ročníku MFF "Strážnice 2002"
Pátek 28. 6. 2002

18.00 - 20.00 (skanzen-areál) - Zpěv moravských vín I. Pořad o víně a lidech (F. Hrňa)
20.10 - 20.30 (amfiteátr Bludník) - Slavnostní zahájení MFF (J. Tománek)
Předání Ceny Ministerstva kultury ČR
20.30 - 22.00 (amfiteátr Bludník) - Město pod bílou věží. Pořad k 700. výročí první písemné zmínky o městě Strážnici (D. Adamcová, T. Pálenská)
22.30 - 24.00 (amfiteátr Bludník) - Přišli hosté z daleka i blízka. Pořad zahraničních a domácích souborů (P. Popelka)
24.00 - 02.00 (amfiteátr Zahrada) - Ej, hora, hora. Hudební a taneční divadlo na zbojnické motivy z jihovýchodní Moravy (Z. Zdráhalová-Lapčíková)
19.00 - 02.00 (zámecký park) - Noc s hudci. Zábavy při cimbálových a dechových hudbách - zahájení u busty Sl. Volavého (D. Okénka, S. Pěnčík)

Sobota 29.6.2002

9.00 - 12.00 (amfiteátr Zahrada) - Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku (D. Pavlíček)
10.00 - 10.45 (skanzen-areál) - Folkorní škola - mravů stodola. Kdo byli... S. Volavý, J. Petrů, J. Staněk (J. Nečas)
11.00 -. 11.45 (skanzen-areál) - Folklorní škola - mravů stodola. Bezpečnostní školení budoucích porotců soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku (D. Pavlíček)
11.00 - 12.00 (zámecká expozice) - Hudba na zámku (P. Múčka)
13.00 - 19.00 (skanzen-areál) - Jarmark múz - Řemesla. Ukázky řemeslné výroby a postupů, prodej výrobků (O. Floriánová)
13.00 - 17.00 (skanzen-dvůr) - Jarmark múz - Dětský dvůr. Pohádky, vyprávění, výuka písní, loutkové divadlo (M. Pavlištíková)
14.00 - 15.00 (zámecká expozice) - Hudba na zámku - repríza
14.00 - 17.00 (amfiteátr Zámek) - Strážnické doteky. Na pomezí žánrů - pozvánka na Starobrno-Festival slunce
14.30 - 16.30 (skanzen-amfiteátr) - Zpívání bez hranic. Soutěž dospělých zpěváků (A. Maděričová)
14.30 - 17.00 (amfiteátr Zahrada) - Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku (D. Pavlíček)
15.00 - 17.00 (město) - Slavnostní průvod (J. Stanislav)
17.00 - 20.00 (skanzen-areál) - Jarmark múz - Pchajte sa, kde sú place... (F. Hrňa, M. Hrdý)
18.30 - 20.00 (skanzen-amfiteátr) - Od říkadla k písničce. Pořad dětských souborů (K. Macečková)
20.10 - 20.30 (amfiteátr Bludník)- Předání Ceny Národopisné společnosti za rok 2001
20.30 - 22.00 (amfiteátr Bludník) - Hraní, zrání, milování. Nové tisíciletí přináší nové talenty a tváře - pořad Folklorního sdružení ČR (J. Bláha)
22.30 - 24.00 (amfiteátr Zámek) - Děti větru. Pořad zahraničních souborů (J. Hamar, V. Ondrušová)
24.00 - 01.30 (amfiteátr Bludník) - Foskar aneb folklorníček pro dospělé (M. Múčková, D. Pavlíček, J. Rokyta)
12.00 - 03.00 (zámecký park) - Zábavy a Noc s hudci. Zábavy při cimbálových a dechových hudbách (D. Okénka, S. Pěnčík)

Neděle 30.6.2002

10.00 - 12.00 (amfiteátr Zámek) - Volná vystoupení (J. Blahůšek)
11.00 - 12.00 (amfiteátr Zahrada) - Gajdoš, milý gajdoš. Pořad gajdošských skupin (Z. Tofel)
12.00 - 13.00 (amfiteátr Zámek) - Tance s přáteli.Škola tradičních tanců světa pro začátečníky a mírně pokročilé strážnické diváky (J. Hamar)
13.30 - 15.00 (amfiteátr Bludník) - Z mého domova. Z klenotnice lidových písní v podání ženských pěveckých sborů (V. Fabišik)
14.00 - 16.00 (skanzen-areál) - Zpěv moravských vín II. Pořad o víně a lidech (F. Hrňa)
14.30 - 16.30 (amfiteátr Zámek) - Odpoledne s dechovkou (S. Pěnčík)
15.30 - 17.00 (amfiteátr Bludník) - Děti větru - repríza
17.00 - 17.20 (amfiteátr Bludník) - Slavnostní ukončení festivalu (J. Tománek)
10.00 - 17.00 (zámecký park) - Zábavy při cimbálových a dechových hudbách (D. Okénka, S. Pěnčík)

Ve dnech 28. - 30. 6. proběhne v budově zámku prodejní výstava materiálů s folklorní tematikou "Folklorica" - knihy - audio - video.
V neděli v 9.00 hod. bohoslužba v kostele Nanebevzetí P. Marie za účasti domácích a zahraničních souborů.
Výstavy a expozice v roce 2002
Nástroje lidové hudby v České republice-Historická zámecká knihovna-František Cundrla Strážnické inspirace - Joža Uprka (Obrazy ze sbírek NG Praha)-Porcelán ze sbírek Ústavu lidové kultury ve Strážnici-Fašanku, fašanku, už je ťa na mále. Masopustní tradice v uherskobrodském regionu na fotografiích z archívu ÚLK ve Strážnici
Kulturní akce Ústavu lidové kultury ve Strážnici v roce 2002 - 28. - 30. 6. - 57. ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Strážnice 2002" - 31.5. - 1.6. Dětská Strážnice 2002-Akce v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy - 28. 4.- zahájení sezony ÚLK, stavění máje - 12. - 13. 6. - Dny řemesel pro školy - 21. 7. - folklorní odpoledne - 11. 8. - folklorní odpoledne - 8. 9. - 5. ročník Folklorolympiády "Strážnice 2002 - 7. - 9. 12. Radujme se, veselme se...
Vstupné na festival
Pátek 110,- Kč, sobota 140,- Kč, neděle 110,- Kč
Permanentní vstupenka na celý festival 250,- Kč
Permanentní vstupenka pro členy FoS 200,- Kč
Děti do 12 let, důchodci nad 70 let a invalidní důchodci vstup zdarma.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 07.03.2002 v 10:39 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA