HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Jarmark pouze zpoza scény

Časopis Folklor 1/2005
Dovětek k recenzi festivalu
Po ukončení "Pražského jarmarku" jsme si vydechli a zcela vyčerpáni jsme se odebrali do svých domovů. Za těch osm dní, nepočítajíce dny nervozity a vypjatých situací nějakou dobu předtím, jsme zjistili, že nám vypovídají službu nejen nohy, znavené věčným běháním mezi FoSem, Ovocným trhem a dalšími částmi Prahy, které měli s akcí něco společného, ale i ostatní části těla potřebného k organizační práci. Pokud jsem neuvedl na začátku, že jde o lidi, které nebylo moc vidět, ale bez kterých by se celá akce neuskutečnila, organizačního týmu, činím tak až nyní, ale potřeboval jsem navodit trochu atmosféru, ne však politování, ale ke smutnému zjištění, že už nevydržíme tolik, co před několika roky, a také proto, že to byl ten nejsilnější dojem, který se v nás po ukončení usídlil. Pro ty, kteří se chytají slovíček, však předem říkám, že se jedná o nadsázku. Stálo to za tu námahu, i když málokdo z nás mohl mít prožitek z pohledu na ucelené vystoupení některého ze zúčastněných souborů. Po opadnutí únavy jsme začali s radostí vítat dobré ohlasy na celou akci a oznámení, že příští rok festival bude, bylo malým zadostiučiněním.
Pokud čtete pozorně časopis Folklor, určitě jste si všimli, že je v nadpisu použita část názvu
článku Viliama Dekana (Folklor 6/2004, s. 367 a násl.), za což se autorovi omlouváme. Je to článek, který je napsaný z pohledu odborného velmi dobře a myslíme, že to takový odborník na folklor, jakým V. Dekan bezesporu je, nemůže napsat ani jinak. Horší je to z pohledu faktů, které mají větším dílem charakter polopravdy až lži. Má to takový člověk zapotřebí? Určitě ne proto, aby se tímto způsobem zviditelnil.
Vyjádříme se ke skutečnostem, které jsou uvedeny u odrážek článku, z pohledu organizátorů:
- Chyby v názvech souborů - velice nepříjemné a neomluvitelné.
- Průvodci a tlumočníci - byli přiděleni každému souboru podle potřeby. Pro soubor, který provázel V. Dekan v roli tlumočníka i průvodce, nebyl z naší strany přidělen, měl jedno půlhodinové vystoupení a pokračoval ve svém programu mimo naši akci).
- Co se týkalo informací ze štábu, věděl kdy i kde se vystoupení koná a náš člověk uvedl soubor V. Dekana do šaten s tím, že všechny informace mají. Všichni vedoucí souborů i tlumočníci byli informováni, že mají být minimálně 20 minut před zahájením kompletně připraveni na vystoupení podle časového rozpisu.
- Všichni vedoucí souborů i tlumočníci byli informováni, že pokud nepředali informace o souboru a programu, musí je poskytnout včas moderátorům. Tuto skutečnost si netroufáme hodnotit, i když jsme se pohybovali v těsné blízkosti. K tomu by se nejlépe mohli vyjádřit sami moderátoři.
- Přijetí zástupců souborů u představitelů města a FoSu se nepodařilo organizačně zajistit a považujeme to za chybu, která se musí v dalším ročníku napravit.
- K operativnosti štábu - po celou dobu se podařilo držet program podle časového rozpisu. Při tak bohatém programu jsme sami měli v počátku pochybnosti, zda se podaří vše realizovat podle předpokladů. Jediný, kdo udělal čáru přes rozpočet, byl právě soubor italský, který měl začínat blok a přišel proti rozpisu o 20 minut později. Díky ochotě souboru, který se připravoval na následné vystoupení a svoji přípravu urychlil, se začalo se zpožděním 10 minut. Souboru "Jánošíček", kterému vypadly nemocné děti a potřeboval proložit program pro převlek dětí, nebylo možné zpočátku vyhovět, protože další soubor nebyl k dispozici. Nespolehlivá Brazilka, která měla vystupovat podle domluvy o tři hodiny dříve než "Jánošíček", se dostavila bez omluvy pozdě, jako by se nic nestalo, prakticky pár minut před zahájením programu. Převlek stihla těsně před koncem první půle programu "Jánošíčku" a organizátoři měli pohotovost.
- Parkování v centru je velkým problémem. Způsob byl konzultován se všemi odpovědnými institucemi a varianta s vyložením a zpětným naložením u Obecního domu vyšla jako nejpříznivější a neodporovala pravidlům silničního provozu. Pro případné problémy byl připraven jeden Prahy znalý člověk a na telefonické požádání zakročil. Každý soubor měl k dispozici seznam štábu s telefonními čísly. Od jiných souborů jsme informace o problémech neměli. Pokud však někdo vymyslí variantu lepší, budeme jenom rádi.
- Co se týká zabezpečení nápojů, byla celá balení s vodou k dispozici na štábu za jevištěm, odkud si soubory potřebné množství braly. Umístění a stav záchodků se nám nelíbil také, je to pro příště.
Myslíme, že je ztráta času zabývat se problémy takového druhu. Porovnání jednoho pohledu
na věc s druhým by však nemusel být tak rozdílný. Bývá zvykem, než člověk něco podrobí kritice, začne u sebe. Je přinejmenším divné, když člověk, který má za sebou tak bohaté odborné i organizační zkušenosti a ví, že i při sebelepší přípravě řada věcí zaskřípe, nedokáže popsat věci odpovídajícím způsobem. Skoro to vypadá, že je to důvod k zakrytí vlastních nedostatků. Lidi, kteří jsou u toho, mrzí, pokud se něco nepovede. O to větší radost je, když se akce dotáhne do zdárného konce. Pokud někdo sdělí svoje připomínky a upozorní na nedostatky, které mají reálný smysl, je vítán. Takto podané informace lze pokládat přinejmenším za nekolegiální.

Václav Horčička, Viera Zemanová, František Roun, Jozef Harčarik

DALŠÍ INFORMACE: Praha
Zveřejněno 09.03.2005 v 13:55 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA