HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Obchůzka Tří králů v Kovářově

Tisková zpráva...
Obchůzka Tří králů v Kovářově
Tento lidový obyčej měli možnost s předstihem shlédnout žáci 1. stupně zdejší základní školy v provedení svých kamarádů ze třetí třídy již v pátek 4. ledna. Třeťáci jej probírali v rámci výuky prvouky, kde se seznamovali s lidovými zvyky zdejší národopisné oblasti Kozácka, které jsou v kovářovské škole zapracovány do Školního vzdělávacího programu.
V neděli 6. ledna ale přišel ten správný čas a tak se v obci Kovářov uskutečnila tradiční obchůzka, jenž symbolizuje cestu Tří králů za Ježíškem do Betléma. Před 15 hodinou se v klubovně na staré faře sešli chlapci z dětského folklorního souboru Kovářovánek, aby se zde přichystali na tříkrálovou obchůzku. Všichni "králové" se ustrojili do bílých košil, kolem krku omotali teplé šály, na čepice nasadili papírové koruny se začátečními písmeny jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara. Ten siještě načernil tváře, do rukou vzal připravený betlém a společně s ostatními dvěma králi, symbolickou kadidelnicí a pokladničkou vyšli na obchůzku. U prvního stavení zazpívali hospodyni: "My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám, štěstí zdraví dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka" ........... "Vem Josefe, vem plínečky, ať zavinem to maličký" .......... "A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem. Přebývejte s Kristem Pánem, až na věky věků amen". Po odzpívání poslední sloky je hospodyně pochválila za pěkné vinšování, do kasičky jim dala několik kovových mincí a na cestu každému zlatý čokoládový peníz. Tří králové poděkovali a se slovy: "S Pánem Bohem" odcházeli na své další putování po vesnici.
Tříkrálovou obchůzku v letošním roce také dokumentovali pracovníci Jihočeského muzea v Českých Budějovicích stejně jako předešlý den obchůzku s klibnou a kozlíky.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Jihočeský folklorní soubor Kovářovan
Kovářov 398 55
tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz
www.kovarov.cz, www.jfos.cz, www.fos.cz

momentky z obchůzky
momentky z obchůzky
momentky z obchůzky
momentky z obchůzky
momentky z obchůzky

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 07.01.2008 v 19:27 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA